Meny

TROSOPPLÆRING
DIAKONI
AKTIVITETER

Rondane Gospelkor
Kalender
05 April
16:00 Gudstjeneste i Heidalstun
09 April
12:00 Gudstjeneste, Rossbu Kapell
17:00 Gudstjeneste, Bykirka
19:30 Gudstjeneste, Bjølstad Kapell
10 April
13:00 Gudstjeneste, Steinkyrkja v/Heidalsmuen
17:00 Gudstjeneste, Høvringen fjellalter
19:00 Gudstjeneste, Sel kirke
12 April
11:00 Gudstjeneste, Heidal kirke
11:00 Gudstjeneste, Sel kirke
13 April
11:00 Gudstjeneste, Nord-Sel kirke
12:00 Gudstjeneste i Selsro
14:30 Gudstjeneste, Sel sjukeheim
19 April
11:00 Gudstjeneste, Sel kirke
26 April
16:00 Gudstjeneste, Heidalstun
19:00 Gudstjeneste, Bykirka
03 Mai
19:00 Ungdomsgudstjeneste, Sel kirke
10 Mai
11:00 Gudstjeneste, Heidal kirke
14:00 Gudstjeneste, Nord-Sel kirke
17:00 Gudstjeneste, Sel kirke
17 Mai
09:30 Gudstjeneste, Sjoa kapell
12:30 Gudstjeneste, Heidalstun
13:30 Gudstjeneste, Nord-Sel kirke
18:00 Gudstjeneste, Bykirka
21 Mai
11:00 Gudstjeneste, Sel kirke
23 Mai
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Sel kirke

  Utskriftsvennlig side

 
Trosopplæring i Sel
 
Ansatte - Randi BakkenI  september 2010 fikk Sel sin første Trosopplærer.
Randi Bakken ble ansatt og skal jobbe med trosopplæring for alle døpte barn i alderen 0-18 år.
 
Kirke og ansvar
Stortinget vedtok i 2003 en reform for trosopplæring for at alle skal få kjenne den troen de er døpt til. For å ivareta det ansvaret gjennomføres nå en nasjonal satsning som fornyer og styrker trosopplæringen. Dette er Trosopplæringsreformen som nå gjennomføres over hele landet.
 
Bakgrunn
En av grunnene til reformen er at skolens undervisning er endret.
Fram til siste del av 1900-tallet var skolen en viktig arena for kirkens dåpsopplæring. I RLE-faget (religion, livssyn og etikk) får elevene kunnskap om kristendom og andre religioner, men ikke opplæring til tro og religiøs praksis.
 
Toleranse og respekt
FNs barnekonvensjon fremhever barns rett til åndelig utvikling. Samfunnet er blitt mangfoldig. Det at barn kjenner den norske kulturarven og har kjennskap og trygghet i forhold til eget livssyn, er en god forutsetning for toleranse og respekt for andres ståsted.
 
Fra 0 til 18 år
Reformen innebærer at menigheten skal gi tilbud om trosopplæring til alle døpte fra 0 til 18 år. Det vil si at de døpte langt oftere enn tidligere vil få tilbud fra menigheten som gir dem mulighet til å erfare og oppdage hva det betyr å være døpt.
 
Raus og tydelig kirke
Gjennom trosopplæringsreformen ønsker kirken at barn og unge skal oppleve å høre til i en raus og tydelig kirke. En kirke hvor det viktigste er den uendelige kjærligheten og menneskeverdet.
 
Kreativ fornyelse
Menighetene som er i gang med fornyet trosopplæring, er entusiastiske over å være med på noe nytt. Kreativiteten blomstrer! Kirken blir tatt i bruk på nye måter og barn og unge setter sitt preg på gudstjenestene, utforsker høytidene og opplever samhold og omsorg.
 
En unik sjanse!
Et så stort løft trenger folk som er villige til å ta i et tak. Når de ulike tilbudene skal gjennomføres, vil det utfordre alle – også foreldre og foresatte – til å delta som frivillige medarbeidere.
Det gir anledning til fellesskap – og en sjanse til å dele opplevelser med barn og unge.
 
Lokal forankring
Det er hver enkelt menighet som legger opp sitt trosopplæringstilbud, og opplæringen skal ha lokal utforming.
 
Arbeidet lokalt er godt i gang og vi har jobbet frem en plan for Trosopplæring.
Det vil bli et bredt og godt tilbud til ulike aldersgrupper både i Sel, Nord-Sel og Heidal.
Vi vil komme nærmere tilbake med informasjon om de ulike aktivitetene etter hvert, men kan trekke frem noen satsingsområder. Dette er Babysang, ”Tårnagenthelg”, Kunst-samling, Rock The Church, Pilgrimsvandring, ”Lys Våken”, USB (Ungdomssamling Bjorli) m.m.
 
Da er det bare å glede seg til mange fine aktiviteter og arrangementer for både små og store barn.
 
Tekst: Randi Bakken
Foto: Leif Øverland
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Sel Kirkekontor
Storgata 21
2670 Otta

Telefon: 61 20 90 50

post.sel@kirken.no

Åpningstider:

Hverdager 09.00 - 15.00

LEDIG STILLING

Det er for tiden ingen ledige stillinger.

Velg din menighet
Heidal
Nord-Sel
Sel
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Frivillig

Diverse - Frivillig

Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Størst av alt
Kirkesøk
Kirkens Nødhjelp

Logoer - Kirkens nødhjelp sos ny

Facebook

http://sel.kirken.no/img/13_04_23_Forside-bilder/thCAXSWPXG_1.jpgKirkene i Sel

 


http://sel.kirken.no/img/13_04_23_Forside-bilder/thCAXSWPXG_1.jpg

Trosopplæring

Dagens bibelord

Diverse - Bibelord

Logg inn

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Kirken i Sel. Powered by KWeb fra kirkedata.no