Meny

TROSOPPLÆRING
DIAKONI
AKTIVITETER

Rondane Gospelkor
Kalender
05 April
16:00 Gudstjeneste i Heidalstun
09 April
12:00 Gudstjeneste, Rossbu Kapell
17:00 Gudstjeneste, Bykirka
19:30 Gudstjeneste, Bjølstad Kapell
10 April
13:00 Gudstjeneste, Steinkyrkja v/Heidalsmuen
17:00 Gudstjeneste, Høvringen fjellalter
19:00 Gudstjeneste, Sel kirke
12 April
11:00 Gudstjeneste, Heidal kirke
11:00 Gudstjeneste, Sel kirke
13 April
11:00 Gudstjeneste, Nord-Sel kirke
12:00 Gudstjeneste i Selsro
14:30 Gudstjeneste, Sel sjukeheim
19 April
11:00 Gudstjeneste, Sel kirke
26 April
16:00 Gudstjeneste, Heidalstun
19:00 Gudstjeneste, Bykirka
03 Mai
19:00 Ungdomsgudstjeneste, Sel kirke
10 Mai
11:00 Gudstjeneste, Heidal kirke
14:00 Gudstjeneste, Nord-Sel kirke
17:00 Gudstjeneste, Sel kirke
17 Mai
09:30 Gudstjeneste, Sjoa kapell
12:30 Gudstjeneste, Heidalstun
13:30 Gudstjeneste, Nord-Sel kirke
18:00 Gudstjeneste, Bykirka
21 Mai
11:00 Gudstjeneste, Sel kirke
23 Mai
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Sel kirke

  Utskriftsvennlig side

Hva er diakoni?

”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.

Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet,” (Den Norske Kirkes diakoniplan).

Kirkens omsorgstjeneste –« er et annerledes språk» som bæres av Guds kjærlighet til oss mennesker. Kjærlighet er diakoniens bærebjelke og grunnpilar, og den er evangeliet i handling. Evangeliet i handling betyr nestekjærlighet i praksis;

«Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du også gjøre, men du skal også elske din neste som deg selv.» Jesus sier ordene mange ganger, for å minne oss om hvem vi er, hva vi er og ikke minst hva som må til for gjøre det. Nestekjærlighet og medmenneskelighet viser gjensidigheten et nøtteskall.  Vi, du og jeg; Vi trenger hverandre til å vise hva kjærlighet, og det skjer i lyset av Guds kjærlighet.

kaffe

Diakoni– betyr tjeneste.

En tjeneste som uttrykkes i både ord og handling, både å gjøre tjeneste og være i tjeneste. Den er kirkens kroppsspråk som er både å være og å gjøre.

Jesus gikk foran, og Han viste oss mennesker hvordan vi kan være medmennesker og hvordan vi kan gjøre det!

Fortellingen om Jesu liv her på jorden er forbildet og drivkraften til å være i diakoniens tjeneste. Jesu død og oppstandelse er en kjærlighetshandling som overgår vår forstand, men ett forstår vi; NÅDEN!  Guds ubetingede kjærlighet krever ikke, for den er rett og slett gitt oss. Gud elsker oss, - akkurat slik vi er – fordi vi er mennesker skapt i Guds bilde!

Derfor er kirkens omsorgstjeneste opptatt av menneskers ve og vel. Vi kan være lys for hverandre på ulike vis. Medmenneskelighet er grunnleggende for at vi kan leve sammen. Vi er utlevert til hverandre og avhengig av hverandre, helt fra tidenes morgen. Vi er et felleskap som kan bli en kilde til forandring for andre.  

Vi hilser på hverandre, vi hjelper hverandre, vi ringer og besøker hverandre. Det er noe alle kan gjøre, og vi gjør det hele tiden; MEN noen er likevel utenfor. Der har kirkens diakoni (tjenesten) sitt aller største oppdrag. Men vi unngår, overser og stenger noen utenfor felleskapet, og det er ikke godt for noen å oppleve eller kjenne på.

«Vi er hverandres daglige brød» skrev Martin Luther; Derfor bry dere om hverandre og med hverandre – men på ditt vis.

Kanskje trenger du å lukke opp din hjertedør for å finne mot til å våge å velge å ta et steg inn i det ukjente? – å være medmenneske for en som er utenfor?

Det er invitasjonen vi får av Jesus. Han verdsatte og reiste mange mennesker som opplevde seg utstøtt. Samtidig hevet han røsten opp for uretten og satte folk på plass, - men med en kjærlighetsånd. Likeverd og respekt er forankret i kjærligheten som er vårt felles tankegods. Slik blir vi gode medmennesker og bærer med oss kjærlighetslyset videre.

I Bibelen kan du lese mere nestekjærlighet i praksis.

”Diakoni er både å være og å gjøre.»  Hvordan vi kan gjøre troen virksom i handling, betyr å spørre på ny og på ny: Hvem er min neste? I fortellingen om den barmhjertige samaritan finner du eksempler til etterlevelse.(Luk.10, 29-37). Men det er mere enn det: Det er også å stille seg til disposisjon, både som fellesskap og enkeltperson, og spørre: ”Hva vil du jeg skal gjøre for deg?” (Luk.18, 41) og å oppsøke marginaliserte, syke, sultne, tørste og isolerte (Matt.25, 35ff.).”

Valget er ditt; men kallet eller kanskje ropet er der til å vise omsorg om du ser en gang eller ser om igjen. Ingen er det du tror du ser, derfor er forsøket å se en gang til ,-  spørre en gang til, ja kanskje enda en gang. Uro for din neste er en god rettesnor til å unngå likegyldighet. Likegyldighet er det samme som ikke å bli sett eller å bli møtt!

Hjerte i hender

 

Den keltiske pilgrimsvelsignelsen kan vi ta med oss på livets vei som ryggstøtte og målbærer.

 

Velsignet være du i møte med din neste:


«Må din vei komme deg i møte,

vinden alltid være bak din rygg.

Solens lys leke på ditt kinn,

regnet falle vennlig mot din jord.

Og må Guds gode hånd verne om deg

Til vi møtes igjen.


Varm hilsen fra en medvandrer……Ingunn Liseter, Soknediakon i Sel.

 

 


 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Sel Kirkekontor
Storgata 21
2670 Otta

Telefon: 61 20 90 50

post.sel@kirken.no

Åpningstider:

Hverdager 09.00 - 15.00

LEDIG STILLING

Det er for tiden ingen ledige stillinger.

Velg din menighet
Heidal
Nord-Sel
Sel
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Frivillig

Diverse - Frivillig

Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Størst av alt
Kirkesøk
Kirkens Nødhjelp

Logoer - Kirkens nødhjelp sos ny

Facebook

http://sel.kirken.no/img/13_04_23_Forside-bilder/thCAXSWPXG_1.jpgKirkene i Sel

 


http://sel.kirken.no/img/13_04_23_Forside-bilder/thCAXSWPXG_1.jpg

Trosopplæring

Dagens bibelord

Diverse - Bibelord

Logg inn

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Kirken i Sel. Powered by KWeb fra kirkedata.no